Уэлбанэ кIыхь

Уэлбанэ кIыхь

Уэлбанэ кIыхь

Шорэ Ахьмэд (yazar)
kategoriler: , ,
Yıl: 2005 | Yayıncı: Къэрэшей-Шэрджэс къэрал республикэ тхылъ тедзапIэ | Yayın Yeri: Черкесск (Çerkessk) | Dil: Çerkesçe