Stavropol Krayı

Stavropol Krayı’nda Yaşayan Çerkesler

Bugünkü sınırlarıyla Stavropol Krayı, Büyük Sürgün öncesi tarihi Çerkesya topraklarının bir kısmını da kapsamaktadır. Çerkes yerleşimlerindan geriye bugün Stavropol sınırları içerisinde sadece iki tarihi Çerkes yerleşimi kalmıştır. Buralarda sayıları çok az olan Ortodoks Hristiyan Çerkesler ile Müslüman Çerkesler yan yana yaşamaktadır. Tarihi Çerkesya’nın parçası olmasına rağmen bugün Kuzey Osetya Cumhuriyeti sınırlarında yer alan Mozdok şehrinde de aynı Hristiyan Çerkes topluluğunun üyeleri yaşamaktadır.

Stavropol Krayı, Kabardey-Balkar ve Karaçay-Çerkes cumhuriyetleriyle sınırdır; Stavropol, Kislovodsk ve Pyatigorsk gibi şehirler eğitim, sanayi, ticaret ve kültür merkezi olmalarından dolayı her iki cumhuriyette yaşayan Çerkesler için de çekim merkezidir. Bu nedenle bugün Stavropol Krayı içinde yaklaşık on bin Çerkes yaşamaktadır.