Hakkımızda

HAKKIMIZDA

Çerkes Araştırmaları Merkezi

Çerkes Araştırmaları Merkezi, Çerkes çalışmaları ve araştırmaları alanında yaklaşık 30 yıl önce önce bireysel olarak başlayan daha sonra da enformel ve formel formatlarda kurumsal olarak devam eden bir bilgi üretimi sürecinin son halkası sayılabilir. İlk kurumsallaşma aşaması 2003 yılında Çerkesler üzerine çalışan farklı ülkelerden araştırmacıları ve akademisyenleri bir araya getiren Circassianacademia adlı uluslararası iletişim ağının kurulması ile oldu. Circassianacademia katılımcıları değişik ülkelerde Çerkesler hakkında birçok konferans, seminer ve panelde yer alarak Çerkes çalışmalarının, Avrasya ve Kafkasya çalışmaları içerisinde ayrı bir akademik çalışma alanı olarak ortaya çıkmasına katkı sundular.

Bir sonraki adım, Merkez’in kurucularından Murat Topçu-Papşu ile Zeynel Abidin Besleney’in Şubat 2011’de Çerkes Araştırmaları Grubu’nu kurması oldu. Grup, akademik etkinliklerine Nisan 2011’de İstanbul’da düzenlediği “Kavramsal Açıdan Diasporik Siyaset ve Türkiye Çerkesleri Örneği” paneliyle başladı. Bu organizasyonu, benzer akademik çalışmalar izledi. Akademik etkinliklerin yanında sivil toplum örgütleriyle işbirliği çerçevesinde 30 Ocak-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında İstanbul Kafkas Kültür Derneği’nde (İKKD) “Kafkasya & Çerkes Çalışmaları Dersleri” başlıklı bir eğitim programı gerçekleştirdi. Benzer bir çalışma Kasım-Aralık 2020’de Ankara Çerkes Derneği ile online olarak gerçekleştirildi.

Grubun resmi bir kuruma ve kimliğe kavuşma zamanının geldiği düşüncesiyle Ağustos 2021’de çeşitli akademisyen ve Çerkes sivil toplum kuruluşu çalışanları tarafından Çerkes  Araştırmaları Derneği (Merkezi) kuruldu.

www.cerkesarastirmalari.com ve www.circassianstudies.org Çerkes Araştırmaları Merkezi’nin resmi web siteleridir. 2015 yılında yayın hayatına başlayan uluslararası hakemli dergi “Kafkasya Çalışmaları / Journal of Caucasian Studies (JOCAS)” Çerkes Çalışmaları Merkezi’nin organik bir parçasıdır.

Çerkes Araştırmaları Merkezi, geniş ve uluslararası bir akademisyen ve araştırmacı kadrosu ve iletişim ağı ile Türkiye’de ve dünyada Çerkes araştırmaları ve çalışmaları alanında akademik ve yarı-akademik araştırmalar, konferanslar, seminerler ve düşünce üretimi gerçekleştirme amacındadır.