Avrupa

Avrupa

1840-1920 arası süreçte Çerkesya’dan sürgün edilerek yada göç ederek önce Osmanlı İmparatorluğu topraklarına yerleşen ve imparatorluk dağıldıktan sonra kurulan Türkiye, Suriye, Ürdün, İsrail, Yugoslavya gibi ulus devletlerde varlıklarını sürdüren diasporik gruplar 1950’lerden itibaren kendilerini yeni bir göç hareketinin içinde buldular.

Genellikle ekonomik nedenlerle ama, özellikle Suriye Çerkeslerinde olduğu gibi, zaman zaman da savaş ve siyasi çalkantılar sonucunda bireysel yada toplu olarak Avrupa’ya göç ettiler. Büyük çoğunluğu Türkiye’den ‘misafir işçi’ olarak giden bu kuşak, Almanya başta olmak üzere Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre ve İngiltere gibi ülkelerde ikincil diasporalar oluşturdular. Onların çocukları ve torunları bugün doğdukları bu ülkelerin vatandaşı olarak yaşamaktadır.

Tüm bu ülkelerde Çerkes STK’ları ve toplumsal örgütlenmeleri mevcuttur. 1960’ların sonunda kurulmaya başlayan bu örgütler kültürel ve toplumsal faaliyetlerin yanı sıra Çerkes siyaseti konusunda da aktif rol oynamaktadır.