Mozdok Rayonu

Mozdok Rayonu’nda Yaşayan Çerkesler

Kuzey Kafkasya’da yaşayan Çerkeslerin arasında özel bir yere ve tarihe sahip olan Mozdok şehri Çerkesleri, 1763’de Rusya’nın Kabardey topraklarında (Mezdegu -Sağır Orman) kurduğu Mozdok kalesine yerleşen Hristiyan Çerkeslerin torunlarıdır ve Stavropol’un Kursk rayonunda yaşayan Hristiyan Çerkes toplumuyla bir bütün oluşturmaktadırlar.

Az sayıdaki nüfuslarına ve bugün Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti sınırları içerisinde nüfusunun ezici çoğunluğu Ruslardan oluşan ve Kuzey Kafkasya’daki en büyük Rus askeri üssüne ev sahipliği yapan Mozdok şehrinde yaşamalarına rağmen Çerkes dilini ve kültürünü koruyan bu topluluk, özgün dini yapılarıyla Çerkes dünyasının renkli parçalarından biridir.