Kuzey Amerika

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Çerkes Diasporası

Amerika Birleşik Devletleri’nde, dünyadaki hemen tüm etnik grupların olduğu gibi çeşitli ülkelerden bu ülkeye gelmiş olan Çerkeslerin de diasporası vardır. Hemen tüm eyaletlerde dağınık ve bireysel olarak yaşayan Çerkeslerin dışında, büyük çoğunluğu New Jersey, küçük bir kısmı da Kaliforniya’da topluluk olarak yaşayan yaklaşık 10 bin nüfuslu bir Çerkes diasporasından bahsedilebilir.

ABD Çerkes diasporasının oluşumu, 1920’li yıllarda Rusya’da yaşanan iç savaşa ve Sovyet iktidarının kurulmasına bağlı olarak Çerkesya’dan Amerika’ya göç eden az sayıda Çerkes’e dayanmaktadır. Bu gruba İkinci Dünya Savaşı’nda yaşanan gelişmelerin sonucu olarak Amerika’ya gelen az sayıda Çerkes de katılmıştır.

Daha sonra, 1967 ve 1973 yıllarındaki Arap-İsrail savaşları sırasında İsrail ordusu tarafından işgal edilen Suriye’nin Golan Tepeleri (Kuneytra) bölgesindeki köylerini terk ederek Şam’a yerleşen Suriye Çerkeslerinden bir grup daha Tolstoy Vakfı’nın desteğiyle 1975-76 yıllarından itibaren New Jersey eyaletine yerleşmiştir. Sonraki yıllarda Ürdün ve Türkiye’den gelen az sayıda Çerkes de bu topluluğa katılmıştır.

New Jersey Eyaleti’nin daha çok Wayne ve Paterson ilçelerinde yaşayan bu Çerkes topluluğunun ilk dönemlerden itibaren kurduğu farklı örgütlenmeler, 1952 yılında kurulan Circassian Benevolent Association (CBA) (Çerkes Yardımlaşma Derneği) (https://cbaamerica.org) çatısı altında tek bir kurum olarak birleşmiştir. Sadece kültür ve dayanışma konularında değil, düğün, cenaze, yerel siyasete katılım ve anavatanla ilişkiler gibi konularında da aktif rol oynayan CBA, New Jersey Çerkes toplumuyla organik bağları çok güçlü olan bir diaspora kurumudur.

Kaliforniya’da yaşayan Çerkeslerin de Circassian Association of California – Adyghe Khase (Kaliforniya Çerkes Derneği) adlı bir sivil toplum örgütü vardır.

                                                                              Kanada

İş, eğitim yada ekonomik nedenlerle dünyanın farklı ülkelerinden Kuzey Amerika’ya göç eden Çerkeslerin bir kısmı Kanada’ya da yerleşmiştir. ABD’deki gibi toplu yaşayan organize bir diaspora toplumu olmasa da zaman zaman global Çerkes diaspora aktiviteleri içinde öne çıkan bazı etkinlikler Kanadalı Çerkesler tarafından gerçekleştirilmektedir.