İsrail

İsrail Çerkesleri

1860’larda Osmanlı İmparatorluğu’nun Ortadoğu bölgesine, Filistin topraklarına yerleştirilen Çerkeslerin kurduğu üç yerleşimden bir tanesi 1910’da sıtma salgını nedeniyle terkedilmiş, diğer ikisi ise 1948 yılında kurulan İsrail devletinin sınırları içinde kalmıştır. Galile Bölgesi’nde yer alan bu köylerden Kfar-Kama’nın tamamı Çerkeslerden oluşmaktadır ve yaklaşık üç bin nüfusu vardır. Az sayıda Arap nüfusun Çerkeslerle birlikte yaşadığı Reyhaniye’de ise bin civarında Çerkes yaşamaktadır. İsrail’deki toplam Çerkes nüfusu beş bin civarındadır.

Ortadoğu Çerkesleri arasında etno-kültürel kimliğini ve Çerkesçeyi korumada en başarılı örnek olarak gösterilen İsrail Çerkesleri devletin en sağlıklı ve istikrarlı ilişki kurduğu Müslüman azınlık konumundadır. Çerkesçe bu yerleşim yerlerindeki okullarda eğitim dilidir, nüfusun tamamı Çerkesçe, İbranice, Arapça ve İngilizce bilmektedir.

İsrailli Araplardan farklı olarak Çerkes erkekleri, Dürzilerle birlikte İsrail ordusunda askerlik görevlerini yapmaktadırlar. İsrail devletinin uzun yıllardan beri çeşitli kültür ve eğitim programlarıyla desteklediği Çerkes toplumu bölgede en huzurlu ve istikrarlı yaşam süren azınlık gruplarından biridir.

Kfar-Kama’da bulunan The Circassian Heritage Center (https://chckk.org.il/english/) ve Reyhaniye’deki The Circassian Museum (Çerkes Müzesi) ülkedeki Çerkeslerin sivil toplum kuruluşlarındandır.