Пшапэ зэхэуэгъуэ: повестхэр, рассказхэр

Пшапэ зэхэуэгъуэ: повестхэр, рассказхэр

Пшапэ зэхэуэгъуэ: повестхэр, рассказхэр

Къэрмокъуэ Мухьэмэд (yazar)
kategoriler: , ,
Yıl: 2007 | Yayıncı: «Эльбрус» | Yayın Yeri: Налшык (Nalçik) | Dil: Çerkesçe