Пасэрей зэгурыIуэныгъэмрэ хъыбарыфIымрэ

Пасэрей зэгурыIуэныгъэмрэ хъыбарыфIымрэ

Пасэрей зэгурыIуэныгъэмрэ хъыбарыфIымрэ

Франк Пенни (yazar)
kategoriler: , ,
Yıl: 2010 | Yayıncı: | Yayın Yeri: Korntal, Almanya | Dil: Çerkesçe