Нартхэр. Адыгэ эпос. Том I

Нартхэр. Адыгэ эпос. Том I

Нартхэр. Адыгэ эпос. Том I

ХьэдэгэлIэ Аскэр (Зэфэзыхьысыжьхи зэхэзгъэуцуагъэр) (yazar)
kategoriler: , ,
Yıl: 1968 | Yayıncı: Адыгэ научнэ-исследовательскэ институт | Yayın Yeri: Мыекъуапэ | Dil: Çerkesçe