НапIэдэхьеигъуэ – ГукъэкIыжхэр

НапIэдэхьеигъуэ - ГукъэкIыжхэр

НапIэдэхьеигъуэ - ГукъэкIыжхэр

Къэрмокъуэ Мухьэмэд (yazar)
kategoriler: , ,
Yıl: 2002 | Yayıncı: «Эльбрус» | Yayın Yeri: Налшык (Nalçik) | Dil: Çerkesçe