Аслъэн сымаджэ

Аслъэн сымаджэ

Аслъэн сымаджэ

Балъкъэр Къылышбий (yazar)
kategoriler: , ,
Yıl: 1975 | Yayıncı: Эльбрус тхылъ тедзапIэ | Yayın Yeri: Налшык (Nalçik) | Dil: Çerkesçe