Адыгэ псалъэжьхэмрэ псалъэ шэрыуэхэмрэ

Адыгэ псалъэжьхэмрэ псалъэ шэрыуэхэмрэ

Адыгэ псалъэжьхэмрэ псалъэ шэрыуэхэмрэ

Гъут Iэ.М. (проектым и унафэщIыр) (yazar)
kategoriler: , , , , ,
Yıl: 2016 | Yayıncı: ИГИ КБНЦ РАН | Yayın Yeri: Налшык (Nalçik) | Dil: Çerkesçe, Rusça