Адыгэ просветительствэр. 19-20-нэ лIэщIыгъуэхэм

Адыгэ просветительствэр. 19-20-нэ лIэщIыгъуэхэм

Адыгэ просветительствэр. 19-20-нэ лIэщIыгъуэхэм

ХьэкIуащэ А.Хь. (yazar)
kategoriler: , , , ,
Yıl: 2009 | Yayıncı: Къэбэрдей-Балъкъэр университет | Yayın Yeri: Налшык (Nalçik) | Dil: Çerkesçe