Адыгэбзэ макъыджымкIэ лэжьыгъэхэр

Адыгэбзэ макъыджымкIэ лэжьыгъэхэр

Адыгэбзэ макъыджымкIэ лэжьыгъэхэр

УнэлIокъуэ В.Хь., ФиIэпщэ М.А. (yazar)
kategoriler: , , ,
Yıl: 2015 | Yayıncı: Къэбэрдей-Балъкъэр университет | Yayın Yeri: Налшык (Nalçik) | Dil: Çerkesçe