Агънокъуэ Лашэ и усэхэр

Агънокъуэ Лашэ и усэхэр

Агънокъуэ Лашэ и усэхэр

КъардэнгъущI Зырамыку (зыгъэхь.) (yazar)
kategoriler: , ,
Yıl: 1993 | Yayıncı: «Эльбрус» | Yayın Yeri: Налшык (Nalçik) | Dil: Çerkesçe