Rusya’nın Kafkasya Siyaseti: General Paskeviç’in Başkomutanlığı Dönemi (1827-1831)

Rusya

Rusya'nın Kafkasya Siyaseti: General Paskeviç'in Başkomutanlığı Dönemi (1827-1831)

Serdar Oğuzhan Çaycıoğlu (yazar)
kategoriler: , ,
Yıl: 2018 | Yayıncı: Türk Tarihi Doktora Tezi | Yayın Yeri: Marmara Ün. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul | Dil: Türkçe