Lexicon Cabardico-Hungarico-Latinum

Lexicon Cabardico-Hungarico-Latinum

Lexicon Cabardico-Hungarico-Latinum

Gabriel Balint-Illyes (de Szentkatolna) (author)
in: , , ,
Year: 1904 | Publisher: Typographeo Gutenbergiano | Publication Place: Kolozsvariensi | Language: Circassian, Hungarian, Latin