Псыхьэлыгъуэ (Сабийхэм папщIэ уэрэдхэр)

Псыхьэлыгъуэ (Сабийхэм папщIэ уэрэдхэр)

Псыхьэлыгъуэ (Сабийхэм папщIэ уэрэдхэр)

ХьэIупэ ДжэбраIил (yazar)
kategoriler: , , ,
Yıl: 2012 | Yayıncı: «Эльбрус» | Yayın Yeri: Налшык (Nalçik) | Dil: Çerkesçe