Нобэмрэ адыгэмрэ. Къалэмбий гу зылъитахэр

Нобэмрэ адыгэмрэ. Къалэмбий гу зылъитахэр

ШащIэ Алик (yazar)
kategoriler: , ,
Yıl: 2012 | Yayıncı: | Yayın Yeri: Налшык (Nalçik) | Dil: Çerkesçe