Çerkesya Tarih ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Antalya’da Kuruldu!

Genel

Çerkesya Tarih ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Antalya’da Kuruldu!

Uzun bir süredir Türkiye merkezli enformel bir siyasi hareket olarak faaliyet gösteren Çerkesya Hareketi, Çerkesya Tarih ve Sosyal Araştırmalar Merkezi adlı düşünce kuruluşunu kurdu. Ocak 2021’de kurulan ve Antalya merkezli olarak faaliyet gösterecek olan merkez, kuruluş amacını

‘Çerkeslerin (Adığelerin), zengin bir tarihleri, mitolojileri, güçlü gelenek görenekleri ve insanlık tarihinin bir zenginliği olarak, doğayla iç içe, özgün bir toplumsal yaşayışları var/dı. Bu zenginliğin, araştırılmasını, derlenip toplanmasını, geleceğe ışık tutmasını ve yeniden insanlık tarihinde yerini alması’
için çalışmak olarak açıkladı. Kurucu başkanı Saim Atılgan (Guneşko) ve sekreteri Tarık Topçu (T’lepseriko) olan Çerkesya Tarih ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’ne çalışmalarında başarılar diliyoruz.